+420 603 449 435 Napsat zprávubluetherm@bluetherm.cz

Klimatizace

Vzduchotechnika

Tepelná čerpadla

Revize kotlů

Kotle na biomasu a uhlí

Klimatizace Fujitsu

Typů klimatizací je poměrně velké množství a liší se způsobem fungování, instalace a dalšími parametry. Rozumíme tomu, že orientovat se v této oblasti není jednoduché, proto jsme pro vás připravili přehled, ve kterém naleznete jednotlivé klimatizace a jejich druhy v přehledných kategoriích.

Typ vnitřní jednotky dle umístění

Vnitřní jednotky klimatizací je potřeba někam umístit. Tímto způsobem dále vnitřní jednotky také dělíme. Každá varianta má pak svá specifika a je charakteristická pro využití v určitých typech objektů.

Nástěnné jednotky

Jednou z nejčastějších variant u většiny místností jsou právě nástěnné klimatizace. Princip spočívá v zavěšení jednotky na stěnu. Toto řešení je charakteristické relativně jednoduchou instalací a nízkou náročností na provoz i údržbu. Tento typ klimatizací je určen nejen ke chlazení, ale také vytápění. Většina klimatizací má také funkci vysoušení, což v praxi zajistí stálé parametry daného prostoru. Princip fungování nástěnných klimatizací je stejný, jako tomu je u všech klimatizačních jednotek. Klimatizační zařízení nasává teplý vzduch zevnitř, následně se ochladí s chladivem a přebytečné teplo je uvolňováno vnější jednotkou.


Nástěnné jednotky

Parapetní jednotky

Přirozené nebo mechanické větrání. Parapetní jednotky poskytují optimální řešení pro řadu montážních situací a integrují se nenápadně do parapetu nebo do fasády. Parapetní jednotky jsou ideální pro rekonstrukci stávajících budov. S výjimkou jednoho nebo dvou otvorů nejsou nutné žádné další zásahy do budovy. Navzdory kompaktním rozměrům je přístupnost za účelem údržby vynikající.


Parapetní jednotky

Kazetové jednotky

Poměrně častým řešením ve větších prostorách bývají kazetové klimatizace. Využíváme je tam, kde se nachází stropní podhledy, tedy nejčastěji právě v komerčních objektech. Kazety jsou nejčastěji čtvercového tvaru a jsou konstruovány tak, aby je bylo možné co nejsnáze nainstalovat i provozovat při zachování dokonalé čistoty a optimálních podmínek v místnosti.


Kazetové jednotky

Podstropně parapetní jednotky

Podstropní klimatizace jsou podobným řešením, jako tomu je v případě nástěnných klimatizací, oproti nim je ale chladící jednotka umístěna pod stropem (resp. na stropě). Zařízení nasává vzduch ze spodní části, ve které nalezneme nasávací mřížku s antibakteriálním filtrem. Vzduch je pak vyfukován dopředu, přičemž vzduchové lamely umožňují nastavení proudění vzduchu horizontálně i vertikálně.


Podstropně parapetní jednotky

Mezistropní klimatizace

Kanálové neboli mezistropní klimatizace jsou obvykle zabudovány do podhledů, stropů, eventuálně sousedních místností. Samotná distribuce chladného vzduchu je pak zajištěna pomocí vzduchotechnických rozvodů, které ústí přímo do klimatizovaného prostoru.


Mezistropní klimatizace

Jednotky Split

Dalším pojmem v oblasti klimatizací a chlazení jsou takzvané jednotky typu split. V podstatě jde o dělená zařízení s jednou venkovní jednotkou a kompresorem, který se nachází vně objektu. Zařízení dále můžeme dělit dle umístění, tedy např. podstropní, nástěnné, kazetové a další.

Multi Split systémy

Jednotky typu multisplit fungují na stejném principu, jako jednotky split, ovšem s tím rozdílem, že k venkovní jednotce (kompresoru) je připojeno více vnitřních zařízení. Ta je možné navíc libovolně kombinovat dle potřeby. Jednou z variant je také možnost rozdělení na zóny. Každá zóna má pak svůj vlastní termostat a je konfigurovatelná samostatně. V praxi pak dostaneme příležitost nastavit odlišnou teplotu v různých místnostech dle potřeby.


Multi Split systémy

VRF systémy

Název tohoto systému klimatizací pochází z anglické zkratky VRF (Variable Refrigerant Flow), tedy systém s variabilním prouděním chladiva. Je nejvhodnější pro klimatizování výškových, případně prostorově rozlehlých budov, kde jsou kladeny požadavky na osazení více vnitřních jednotek a také s ohledem na členitost jednotlivých místností. Velmi často se v tomto případě předpokládá napojení na vyšší řídicí systémy budov, což umožňuje jejich měření a regulaci.


VRF systémy

Rekuperační jednotky

Rekuperací rozumíme proces zpětného získávání tepla. Tento způsob ohřevu vzduchu je nejen nejjednodušší, ale také nejlevnější. Využívá se totiž energie, kterou bychom jinak vypustili z prostoru ven. Účinnost rekuperace se u rekuperačních zařízení pohybuje mezi 30% a 90%, přičemž záleží na velikosti jednotky, průtoku vzduchu a typu rekuperačního výměníku. Rekuperační výměníky jsou nejčastěji zabudovány přímo do větracího zařízení, a tak lze rekuperaci využít v rodinných domech, bytech, bazénech i průmyslových prostorech. Rekuperace se v letním období využívá také v klimatizovaných prostorech, kde dochází k rekuperaci chladu.


Rekuperační jednotky