+420 603 449 435 Napsat zprávubluetherm@bluetherm.cz

Klimatizace

Vzduchotechnika

Tepelná čerpadla

Revize kotlů

Kotle na biomasu a uhlí

Revize kotlů

Proč kontrolavat kotle?

Každý majitel kotle na pevná paliva do 300 kW má povinnost si do konce roku 2016 nechat zkontrolovat technický stav kotle a mít o tom doklad. Tato povinnost vyplývá ze zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Tato povinnost se vztahuje i na nově instalované kotle. Za nepředložení osvědčení o kontrole hrozí pokuta až 20 000,- Kč.


Důvodem ke kontrole není pouze zákonná povinnost, ale i to, že si provozovatel připomene jak se správně starat o kotel, jak ho správně čistit a podobně. Revizní technik případně seřídí kotel tak, aby správně a úsporně spaloval.

Kdo může kontrolovat?

Kontrolu kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem kotlů.

Cena revize:

1 - 2 kotle (ve vzdálenosti do 10 km od sebe) 1 200 Kč / kotel
3 - 5 kotlů (ve vzdálenosti do 10 km od sebe) 1 000 Kč / kotel
6 - 10 kotlů (ve vzdálenosti do 10 km od sebe) 900 Kč / kotel
více než 10 kotlů (ve vzdálenosti do 10 km od sebe) 800 Kč / kotel
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Firma BlueTherm zajišťuje kontroly kotlů těchto značek:


Revize kotlů do konce roku 2016