+420 603 449 435 Write a messagebluetherm@bluetherm.cz

Air-conditioning

Ventilation

Heat pumps

Boiler inspection

Boilers for biomass and coal

Revize kotlů

Proč kontrolavat kotle?

Každý majitel kotle na pevná paliva do 300 kW má povinnost si do konce roku 2016 nechat zkontrolovat technický stav kotle a mít o tom doklad. Tato povinnost vyplývá ze zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Tato povinnost se vztahuje i na nově instalované kotle. Za nepředložení osvědčení o kontrole hrozí pokuta až 20 000,- Kč.


Důvodem ke kontrole není pouze zákonná povinnost, ale i to, že si provozovatel připomene jak se správně starat o kotel, jak ho správně čistit a podobně. Revizní technik případně seřídí kotel tak, aby správně a úsporně spaloval.

Kdo může kontrolovat?

Kontrolu kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem kotlů.

Cena revize:

1 - 2 kotle (ve vzdálenosti do 10 km od sebe) 1 200 Kč / kotel
3 - 5 kotlů (ve vzdálenosti do 10 km od sebe) 1 000 Kč / kotel
6 - 10 kotlů (ve vzdálenosti do 10 km od sebe) 900 Kč / kotel
více než 10 kotlů (ve vzdálenosti do 10 km od sebe) 800 Kč / kotel
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Firma BlueTherm zajišťuje kontroly kotlů těchto značek:


Revize kotlů do konce roku 2016