+420 603 449 435 Napisat porukubluetherm@bluetherm.cz

Klima uređaji

Ventilation

Toplotne pumpe

Inspekcije kotlova

Kotlovi na biomasu i ugalj

Kotlovi za biomasu i ugalj

Sva postrojenja i oprema su dizajnirani u skladu s dobrom proizvođačkom praksom, koje koriste Bluetherm s.r.o.


Kotlovi na biomasu i ugalj

Opis: 1)izmjenjivač, 2)peć, 3)korpa, 4) otprašivanje, 5) regulacija, 6) obrtni krst

PONUDA AUTOMATSKIH KOTLOVA

BLUETHERM BTW

Ovo je automatski kotao opremljen plamenikom i keramičkom komorom za sagorijevanje. Proces sagorijevanja radi na primarnom i sekundarnom zraku. Kota može da sagorijeva piljevinu sa ukupnim sadržajem vlage od 50%. Veličina ulaznog dijela je 30 mm.

Kotao sadrži

Kotlovi na biomasu i ugalj
Kotlovi na biomasu i ugalj
Kotlovi na biomasu i ugalj