+420 603 449 435 Napisat porukubluetherm@bluetherm.cz

Klima uređaji

Ventilation

Toplotne pumpe

Inspekcije kotlova

Kotlovi na biomasu i ugalj

Ventilacija

Pod pojmom ventilacija podrazumijevamo kompleksni sistem koji se brine o izmjeni vazduha, hlađenju, zagrijavanju, vlaženju, isušivanju vazduha i više. Ventilacija značajno unapređuje zdravom životu i ugodnom boravku bilo gdje. Zadatak ventilacije je da obezbijedi izmjenu zraka koja će biti ekološki, higijenski i ekonomski prihvatljiva. Ne korištenje sistema ventilacije može dovesti do problema sa plijesnima i vlagom.

Ventilacija se uvijek dostavlja na narudžbu. Bluetherm s.r.o. kompanija osigurava dizajn, snabdijevanje i instalaciju cijelog ventilacijskog sistema uključujući service. Ovo omogućava potrebnu izmjenu zraka u zahtijevanoj zoni. Naše usluge se mogu koristiti u kućama i kancelarijama, bazenima ali i prašnjavim područijma.

TIPOVI VENTILACIJA

Ventilacija je podijeljena na nekoliko tipova koji se mogu kombinirati na različite načine. Svi tipovi su prilagodljivi potrebama kupaca

CENTRALNA VENTILACIJA

Ovi sistemi su pogodni za objekte sa stalnim gubitkom ili dobitkom toplote, te za objekte u kojima se stvaraju štetne supstance. Ovaj sistem je sistem tihog operiranja. Centralna ventilacija se također može podijeliti na dva tipa. Prvi tip podrazumijeva da su kondenzator i kompresor zajedno locirani, a isparivač se nalazi odvojeno vani. Drugi tip podrazumijeva da su ova tri dijela smještena zajedno. Kod starijih centralnih ventilacija moguće je zamijeniti stari kompresom, novijim, modernijim kompresorom veće efikasnosti. Ključnu ulogu kod nabavke centralnog ventilacionog sistema igraju prostorni resursi i šema cijevi.

VENTILACIJA

Osnovni razlog za implementaciju ventilacionog sistema je dovođenje svježeg vazduha unutra, a odvođenje ustajalog vazduha vani. Osnovni cilj je, dakle, razmjena vazduha, ali postoje i sistemi koji omogućavaju i zagrijavanje.

ZAGRIJAVANJE TOPLIM ZRAKOM

Prethodno pomenuto zagrijavanje vazduha u prostorijama do željene temperature, zagrijavanjem ulaznog vazduha. Ovo je jedan od mogućih načina zagrijavanja vazduha bez kojeg ventilacijski sistemi ne mogu. Koristi se obično u toku zimske sezone. Prednost ovog sistema naspram sistema gdje se prvo zagrijava voda je u tome što zagrijavanje nastupa skoro odmah. Ovo je još jedan od tretmana vazduha pored miksanja, vlaženja i isušivanja, te se pored ventilacionih sistema upotrebljava u klimatizaciji.

Toplotna pumpa je uređaj koji pumpa toplotu sa jednog mjesta na drugo, obično od toplijeg prema hladnijem mjestu. Uobičajen tip toplotnih pumpi je toplotna pumpa sa kompresorom. Trenutno, najviše su zastupljene toplotne pumpe zemlja-zrak i zrak-zrak.

Vlaženje i isušivanje

Sistemi za vlaženje vode računa o vlažnosti zraka. Cilj ovih sistema je regulacija unutrašnje klime, te stvaranje zdravijeg okruženja za život. Vlaženje se koristi ne samo za pozitivan utjecaj na zdravlje ljudi nego i za kreiranje idealnih uslova za različite tehnološke procese. Sistemi vlaženja održavaju konstantnu vlažnost materijala kao što su papir i drvo. Ovi sistemi su važni također kod obrade hrane. U praksi se ovi sistemi mogu naći i u teksilnoj, prehrambenoj, duhanskoj i automobilskoj industriji, ali i u kancelarijama, bolnicama, muzejima, sobama sa računarima itd. Vlaženje je najpotrebnije tokom zimskih mjeseci.

Pod pojmom isušivanja podrazumijevamo smanjenje vlažnosti. Vlažnost je nepovoljna za zatvorene zone i vodi formiranju plijesni, truleži i korozije. Isušivanje otklanja vlagu iz zidova, materijala koji se koriste za konstrukciju prostorija i labavih materijala. Debeli zidovi i izolirani prostori ne sprečavaju prodiranje vlage u unutrašnjost prostora. Kupatila i praonice se najveći izvor vlage.

Tokom isušivanja prostora, potrebno je pravilno zatvoriti prostor. U suprotnom će se isušivati zrak koji dolazi spolja, što nije efektivno. Trenutno se isušivanje vrši na dva načina i to hlađenjem zraka i apsorpcija vlage.

FILTRIRANJE

Još jedan važan segment ventilacijskog sistema je filtriranje zraka. Filteri mogu biti sastavni dio ventilacijskog sistema ili se naknadno ugraditi. Cilj filtriranja je čišćenje vazduha od mogućih nečistoća, kontaminanata itd. Mi, danas, radimo ne samo filtriranje zraka koji ulazi u prostorije nego i zraka koji izlazi iz prostorija u okoliš, uglavnom radi ekoloških razloga. Filtriranje uključuje proces razdvajanja zagađivača, montažu i odlaganje.

Vrsta i klasa filtera se bira prema zahtjevima prema zraku koji dolazi u unutrašnjost prostorija, a moguće je koristiti i nekoliko klasa filtara uzastopno. Glavni cilj filtriranja je redukcija koncentracije štetnih supstanci u zraku ispod vrijednosti koje propisuju higijenski i tehnološki

uSISAVANJE

Ispušni sistemi se koriste za hvatanje štetnih supstanci na mjestu odakle potiču, a to ima nekoliko prednosti. Pored toga što se štetne supstance neće proširiti kroz zrak, ovaj sistem je ekonomičniji od usisne ventilacije. Tok ispušnog zraka je uvijek manji nego tokom ventilacije, a što ima za posljedicu smanjenje potrošnje energije za grijanje zraka koji se dovodi izvana. Ovi sistemi se koriste za izbacivanje prašine u fabrikama.

Pod usisavanjem prašine iz fabrika podrazumijevamo zone sa prekomjenim prisustvom prašine. Među zanimanjima koja uključuju prisustvo ogromne količine prašine su zanimanja koja uključuju mljevenje, bušenje, rezanje, glodanje itd. U ovim zonama potrebno je koristiti usisne uređaje koji su ili pričvršćeni za ventilacijski sistem ili prenosivi

Glavne komponente ispušnih sistema uključuju proširenja, usisnu cjevovodnu mrežu, filter, ventilator i ispušne cijevi. Potrebno je da ispušni sistem zadovoljava osnovne zahtjeve, ne samo u kontekstu emisije. Supstance treba evidentirati odmah nakon njihovog formiranja, a izduvni sistem mora biti dopunjen ventilatorom i ispunjavati zahtjeve za zaštitu od požara i druge.

Isisni sistemi su podjeljeni u nekoliko tipova:

Centralni vakuumski sistem: usisava iz više izvora iste ili slične prirode, gdje je mreža standardna usisna mreža.

Grupni usisni sistem:isisavanje pojedinih izvora.Akcenat se stavlja na sprečavanje mješanja supstanci koje u ekstremnom slučaju mogu dovesti do eksplozije

Podjeljeni isisni sistemi: Nekoliko ventilatora za isti tehnološki proces

Usisne jedinice: filtrirani zrak se vraća u prostorije, a vanjski zrak se ne treba grijati. Ovo je ekonomski najisplativije rješenje.

OPORAVAK

Oporavak je proces povećanja temperature. Ovaj metod zagrijavanja vazduha je najjednostavniji i najjeftiniji. Na ovaj način iskorištava se energija koja bi bila oslobođena vani. Efikasnost ovog sistema je između 30% i 90%, a zavisi od veličine jedinice, toka vazduha te tipa izmjenjivača. Rekuperacijski izmjenjivači toplote su obično ugrađeni u ventilacijski sistem i stoga se mogu koristiti za zagrijavanje kuća, stanova, bazena i industrijskih zona. Ovaj sistem je moguće koristiti i ljeti u klimatiziranim područijma.

UPOTREBA VENTILACIJE

Dizajn, nabavka i instalacija uvijek zavisi od konkretne upotrebe. Moguće je koristiti postojeća rješenja ili koristiti dio sistema dopunjen konkretnim potrebama i zahtjevima.

Najčešće upotrebe ventilacije: