+420 603 449 435 Napisat porukubluetherm@bluetherm.cz

Klima uređaji

Ventilation

Toplotne pumpe

Inspekcije kotlova

Kotlovi na biomasu i ugalj

Prerada biomase

Šta je BIOMASa

Biomasa je skup supstanci koje sačinjavaju tijelo organizama kao što su biljke, bakterije, alge, gljive i životinje. Ovaj termin se još naziva iskoristivim usjevom biomase za energetske svrhe. Energija biomase vodi porijeklo od energije sunca i fotosinteze, tako da spada u obnovljive izvore energije.


Prerada biomase

Biogorivo se dobiva ciljanom proizvodnjom od biomase.

Tipovi biogoriva


Biomasa se dijeli na „suhu“ (npr. drvo) i „mokru“ (npr. đubrivo – tečno i čvrsto pomiješano sa vodom). Osnovna tehnologija obrade je podjeljena u suhe procese (termo-hemijska konverzija), kao što je sagorijevanje, gasifikacija i piroliza i mokre procese(bio-hemijska konverzija) koja uključuje anaerobno varenje (metanska fermentacija), alkoholna fermentacija i proizvodnja biohidrogena.

SAGORIJEVANJE I GASIFIKACIJA BIOMASE

Zapaljive gasne komponente npr. drvni gas se oslobađaju kada se biomasa izloži visokim temperaturama. Ako je prisutan zrak dolazi do sagorijevanja. Što se tiče zagrijavanja bez prisustva zraka, rezultujući drvni plin se ispušta u komoru za sagorijevanje gdje gori kao poput ostalih plinovitih goriva. Prednosti su jednostavna kontrola kapaciteta, manja emisija i veća efikasnost.

KALORIJSKA VRIJEDNOST BIOMASE

Kalorijska vrijednost drveta i drugih biljnih goriva varira ne samo sa vrstom drveta ili biljke, nego i sa vlažnošću na koju su ova goriva osjetljiva

Postrojenja za sagorijevanje biomase

Biomasa pretežno piljevina se spaljuje u velikim količinama u konvencionalnim elektranama. Za industrijsku upotrebu ili sisteme grijanja postoje rabljeni kotlovi od preko 100 kW, koji kao gorivo koriste piljevinu ili bale slame. Ovi uređaji se, ponekad, koriste za kombiniranu proizvodnju toplotne ili električne energije. Korištenje biomase zasebno ili u kombinaciji sa ugljem za proizvodnju energije je obećavajući pravac korištenja obnovljive energije u Češkoj Republici.


Kotlovi za domaćinstva obično rade tako da se gorivo prvo gasificira a zatim se gas sagorijeva. Takav sistem omogućava veoma dobru kontrolu i uporediv je sa gasnim kotlovima. Kotlovi najčešće koriste drvene trupce, brikete od piljevine, te ih nekada kombinuju sa piljevinom ili drvenim otpadom. Kompresovani pelet od piljevine postaje sve popularniji i omogućava rad bez nadzora, te pogodan transport i skladištenje.

Postrojenja za sagorijevanje biomase

Biogas se proizvodi za vrijeme razgradnje organske tvari (đubrivo, zelene biljke, mulja) u zatvorenim rezervoarima bez kisika. Đubrivo, slamnati stajnjak, slama, ostaci trave, kukuruzne stabljike, vrhovi krompira, i još mnogo vrsta poljoprivrednog otpada se može koristiti u energetske svrhe. Na ovaj način moguće je obrađivati i slamu, piljevinu i drugi otpad, s tim da je proces sporiji


Sirovina je najvažnija stvar za preradu biomase. Osnova za kontinuiranu proizvodnju i kvalitet proizvoda je da se postigne homogeni sirovi materijal idealne vlažnosti. Promjer peleta je 6-16 mm, a promjer briketa je 16 mm. Tehnologija je veoma fleksibilna i može se prilagoditi zahtjevima investitora. Kada je potrebno transportovati sirovi materijal na veće udaljenosti, poželjno je instalirati tehnologiju u više regija da bi se minimizirali troškovi transporta.


Drveni pelet – (prema vrsti obrađenog drveta), ima veću kalorijsku vrijednost od povrća, koja iznosi (17.5 MJ/Kg) i niži sadržaj pepela 0.5% - 1%.


Za ovakvu upotrebu preporučujemo produženje garantnog roka i nakon njegovog isteka prema ugovoru.